Work in Progress / Werk aan de winkel


Currently we are working on a brand new site for our activity Internal Auditing for GDPR; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; ISO 27001 and ISO 45001.

Momenteel werken we aan a gloednieuwe site voor onze activiteit Interne Auditing voor AVG; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; ISO 27001 en ISO 45001.

The site will be both in English and Dutch.
De site zal zowel in het Nederlands als het Engels zijn.